top of page
Art Class

SLIKANjE ZA MLADE

Program kursa Slikanja za mlade podrazumeva crtanje i slikanje na prepariranom kartonu akrilnim bojama, na osnovu predloška (fotografije), a odabir motiva se vrši u dogovoru sa predavačem i usklađen je sa metodikom rada koja omogućava polazniku bolje shvatanje osnovnih crtačkih i slikarskih principa.
Cilj programa je upoznavanje dece sa tehnikama crtanja i slikanja, kao i razvijanje njihovog osećaja za estetiku, kroz upoznavanje sa osnovnim sredstvima likovnog izražavanja. Pristup svakom polazniku je individualan tako da dete može da crta, slika, kombinuje tehnike i to sve uz stručno vođstvo predavača. Tokom rada predavači polaznike postepeno upoznaju sa sredstvima i tehnikom rada. Pristup svakom đaku je individualan a ono čemu težimo u svakom konkretnom slučaju je kvalitetan i studiozan rad zasnovan na razvijanju sopstvenog likovnog izraza. Sa decom rade iskusni predavači sa višegodišnjim iskustvom dr umetnosti Jovana Živčić Radovanović, dr umetnosti Mirjana Đošić, doktorant Marija Zdravković i Bojana Bojčić.

Kurs se deli na dva dana, subotom od 11 do 13h u terminu koji je namenjen deci uzrasta do deset godina (mlađi uzrast) i nedeljom od 12 do 15h u terminu koji je namenjen deci starijoj od deset godina (tinejdžeri). Termin subotom traje dva sata iz razloga što deca tog uzrasta najčešće ne uspevaju da izdrže duže od predviđenog vremena bez prisustva roditelja.


Sav materijal za rad je obezbeđen i uračunat u cenu. Atelje je opremljen sa više profesionalnih štafelaja, klupica, radnih površina pogodnih za slikanje i stolova sa elektromotorima kojima se podešava visina. Svaki polaznik ima na raspolaganju veliki izbor akrilnih ili uljanih boja kao i pigmenata, zavisno od tehnike i tehnologije rada. Veliki izbor različitih četkica za rad se podrazumeva. Atelje takođe poseduje sva neophodna tehnološka pomagala kao što su projektori, računari, table za precrtavanje. Atelje je opremljen svim sredstvima za rad vrhunskog kvaliteta. Polaznici imaju mogućnost korišćenja stručne literature, umetničkih monografija i kataloga. Uz stručno vođstvo iskusnih predavača, polaznici će maksimalno razviti svoj talenat i postići najbolje rezultate.

Časovi se održavaju: Subotom (mlađi uzrast) od 11 do 13h i nedeljom (stariji uzrast) od 12 do 15h.

Cena kursa subotom je 6.500 rsd

Cena kursa nedeljom je 7.200 rsd

Kurs Slikanja za mlade nema ograničenja u trajanju. Deca pohađaju kurs onoliko koliko roditelji smatraju da je deci potrebno, praktično nema kraja kursu jer je usavršavanje uvek moguće. Kurs se uplaćuje u ciklusima od četri časa a svaki čas traje tri ili dva sata zavisno od uzrasta i termina. Predviđeno je da se časovi iskoriste u periodu od trideset dana od trenutka uplaćivanja prvog termina.

Asset 1.jpg
Logo Art Centrala.png
bottom of page